Предлагаме композиции за сватба в бяла кофичка 5 см, 4 лева. Предварителна поръчка – 2 седмици.