лв.14.00

63 налични

Описание

Volcanic lava 3-5mm, 5kg- for Bulgarian customers only. For other countries delivery cost is 15 euro per 1 kg. 

Used for all types of plants as a component for high quality mineral substrate and as an additive to peat mixture.

MEDIUM CHEMICAL ANALYSIS

of representative samples of the front quarry

SiO2 62,5 %
Al2O3 17,5 %
K2O 9,5 %
Fe2O3 2,6 %
CaO 2,5 %
Na2O 2,2 %
TiO2 0,5 %
MgO 0,4 %
P.F. 2,3 %
pH 7 – 8

 

Вулканична лава 3-5мм, 5кг
Използва се за всякакъв вид растения като компонент за висококачствен
минерален субстрат и като добавка към торфена смес.